چرا مرکز راهکارهای نیرو و انرژی

تأمین سرمایه امین

 
ارتباطات گسترده

ارتباطات گسترده با هلدینگ‌های بزرگ نفت و گاز کشور و اشراف بر پروژه‌های اصلی صنعت و ارزیابی اقتصادی و مالی و فنی این پروژه‌ها

تیم متخصصان مالی

برخورداری از تیم متخصصان مالی آگاه به مسائل صنعت و مجرب در ارائه خدمات مالی به پروژه‌های حوزه نیرو و انرژی کشور

سابقه درخشان

سابقه درخشان شرکت تأمین سرمایه امین در ارائه خدمات مشاوره و تأمین مالی به صنعت

منابع گسترده

دسترسی به منابع گسترده تأمین مالی و ارتباط با شرکای بزرگ مالی اعم از نهادهای پولی و مالی کشور

 

آشنایی با مرکز راهکارهای نیرو و انرژی


صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به‌عنوان یکی از صنایع پیشرو، به‌دلیل سهم قابل‌توجه در تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی کشور از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. این درحالی‌است ‌که تأمین مالی پروژه‌ها به‌منظور توسعه و ارتقاء این صنعت با هدف تکمیل زنجیره ارزش‌ بین اجزای صنعت، مهمترین دغدغه در سطح دولتی و بخش خصوصی کشور به‌شمار می‌رود.

شرکت تأمین سرمایه امین، به‌عنوان اولین و پرافتخارترین تأمین سرمایه کشور، بر اساس سیاست تمرکزگرایی در صنایع برتر، ارائه خدمات مشاوره و تأمین مالی تخصصی در حوزه نیرو و انرژی را با هدف توسعه پروژه‌های حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، یکی از اولویت‌های استراتژیک خود قرار داده است.


 

اخبار مرکز راهکارهای نیرو و انرژی