مشاوره تأمین مالی شرکتی

مشاوره تأمین مالی شرکتی

خدمات امین

مشاوره تأمین مالی شرکتی طیف وسیعی از خدمات در زمینه تسهیل تصمیم‌سازی مدیران شرکت‌ها در حوزه‌های مختلف مرتبط به ساختار مالی شرکت و مؤثر بر هزینه‌ها و درآمدها را شامل می‌شود. مشاوره تأمین مالی پروژه‌ها از طریق ساختارهای طراحی‌شده با هدف حداقل‌کردن هزینه‌ تأمین مالی یا دریافت تسهیلات بانکی داخلی یا استقراض از منابع بین‌المللی، ارائه مشاوره در انجام معاملات مربوط به خرید یا فروش و واگذاری سهام شرکت‌ها به خریدار یا فروشنده در قالب ارزش‌گذاری و برآورد ارزش واقعی سهام موردمعامله از طریق تحقیقات بازار و انجام بررسی‌های موشکافانه (که به‌واسطه سابقه تأمین سرمایه امین در ارزش‌گذاری صنایع متنوعی مانند برق و انرژی، فناوری، رسانه و مخابرات، سلامت، بانک و بیمه، معادن و فلزات، سیمان و ساختمان و غیره در کنار ارزش‌گذاری شرکت‌های مختلفی از جمله شرکت‌های تازه‌تأسیس، پروژه‌های پیش از اجرا، شرکت‌های خارجی و شرکت‎ های دارای وضعیت خاص (شامل شرکت ‎های نوظهور، شرکت‎های زیان‌ده، شرکت ‎های با سیستم حسابداری پیچیده و نامتعارف، پروژه‎ ها و غیره) از جمله خدمات متمایز امین به‌عنوان پیشروی بازار در این حوزه است) و ارائه مشاوره در زمینه انتخاب بهترین استراژی در موقعیت انجام معامله، خدماتی است که با هدف کاهش هزینه‌های شرکت و افزایش درآمد و فراهم‌کردن پتانسیل رشد درآمدهای آتی، به شرکت‌ها ارائه می‌شود. ارائه خدمات مشاوره اصلاح ساختار و بهبود ساختار مالی شرکت‌ها از طریق مشاوره اصلاح ساختار و تعریف استراتژهای قابل‌پیاده‌سازی در شرکت، شامل بهینه‌سازی عملیات، مدیریت، امور مالی و مالیاتی و غیره از جمله خدمات تأمین سرمایه امین در حوزه مشاوره تأمین مالی شرکتی است. تأمین سرمایه امین، کتاب «اصلاح ساختار شرکت‌ها؛ از ریشه‌یابی تا اجرا» ترجمه کتاب «Corporate Restructuring; From Cause Analysis to Execution» به قلم پروفسور ونس را منتشر کرده است که نخستین کتاب جامع فارسی کاربردی در این حوزه به‌شمار می‌رود. ارائه مشاوره در زمینه معرفی پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران خارجی در انواع بازارها و دارایی‌ها از جمله بازار سرمایه ایران در قالب گزارش‌های کارشناسی از خدمات دیگری است که فرآیند تصمیم‌سازی بهینه برای مدیران را تسهیل می‌کند. خدمات قابل‌ارائه در حوزه مشاوره تأمین مالی به اختصار عبارتند از:

مشاوره معاملات

 • توسعه شرکت
 • ادغام و تملیک
 • خدمات مشاوره واگذاری
 • مشاوره راهبری سمت خریدار یا فروشنده
 • مشاوره معامله عملیاتی
 • پشتیبانی معامله
 • مالیات معاملات
 • ارزشگذاری
 • ریزکاوی
 • افزایش سرمایه

مشاوره استراتژی

 • مطالعه امکان‌سنجی
 • برنامه کسب‌وکار
 • ارزیابی گزینه استراتژیک
 • مدل‎سازی کسب‌وکار
 • تدوین استراتژی (ورود، رشد و اصلاح ساختار)

تأمین مالی پروژه‌ها و مشارکت عمومی-خصوصی

 • چارچوب سیاست
 • مشاوره در مورد گزینه‎های مختلف مدل مشارکت عمومی-خصوصی
 • توسعه چهارچوب مشارکت عمومی-خصوصی
 • ارزیابی امکان‌سنجی پروژه
 • یافتن شریک
 • مدیریت فرآیند مزایده
 • بررسی و نظارت

مشاوره سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

 • خدمات مشاوره برای سرمایه‎گذاران مستقیم خارجی
 • مشاوره برای دریافت مجوزها
 • یافتن شرکای مناسب
 • مشاوره برای تأمین سرمایه

سایر خدمات مشاوره‌ای

 • خدمات مشاوره‌ای پس از ادغام
 • خدمات اصلاح ساختار
 • خدمات مدیریت