پردازش اطلاعات مالی

پردازش اطلاعات مالی

خدمات امین
پردازش اطلاعات و مشاوره سرمایه‌گذاری نوآوران امین

شرکت پردازش اطلاعات و مشاوره سرمایه‌گذاری نوآوران امین، بازوی اجرایی تأمین سرمایه امین در جمع‌آوری، طبقه‌بندی، پردازش و تحلیل اطلاعات بازار است. نوآوران امین علاوه بر تأمین اطلاعات پردازش‌شده موردنیاز امین در تحقیقات بازار، ارزیابی‌های موشکافانه و ارزشگذاری سهام شرکت‌ها، طیف وسیعی از اطلاعات پردازش‌شده را به مشتریان خود ارائه می‌کند. نوآوران امین با تهیه گزارش‌های تحلیلی بازار به زبان فارسی و انگلیسی مطابق با استانداردهای بین‌المللی، اطلاعات جامعی به سرمایه‌گذاران خارجی با هدف آشنایی و جذب آنها به سمت بازار سرمایه ایران، عرضه می‌کند.

  • نخستین شرکت پردازش اطلاعات مالی ایران و بزرگ‌ترین شرکت پردازش اطلاعات مالی کشور به‌لحاظ سرمایه ثبتی
  • دارنده مجوز مشاور سرمایه‌گذاری
  • ثبت شرکت پردازش اطلاعات مالی به‌منظور فعالیت در حوزه بین‌المللی در لندن
  • دارنده بزرگترین و غنی‌ترین سامانه اطلاعات مالی و بازاری شرکت‌های بازار سرمایه کشور
  • تنها نهاد مالی دارنده بزرگ‌ترین و غنی‌ترین سامانه اطلاعات مالی و بازاری شرکت‌های بازار سرمایه کشور به زبان انگلیسی