منشور اخلاقی امین

این منشور، اصول زیربنایی را که همه ما باید در تامین سرمایه امین به آن پایبند باشیم، بیان می‌کند و توضیح می‌دهد که ارزش‌های ما چگونه باید هدایت‌گر همه تصمیماتمان باشد و درباره موضوعات مشخص، به چه استانداردها و رهنمودهایی پایبند باشیم؛ این منشور اخلاقی کمک می‏کند هنگام مواجهه با تصمیمات دشوار، کار درست را انجام دهیم، فرهنگ سازمانی سرشار از اعتماد را شکل می‌دهد و بر همه ذینفعان و ذیحقانی که با ما تعامل دارند، تاثیر مثبت می‌گذارد. به‌منظور جلب اعتماد محیط و جامعه، باید استانداردهای اخلاقی والا را در پیش گیریم و در انجام کارها و سخنانمان، در هر زمان و مکان، این استانداردها را رعایت کنیم. همه ما، بدون استثنا، موظف به رعایت این منشور اخلاقی هستیم و باید به یاد داشته باشیم که قصور در اجرای دقیق اصول آن، می‌تواند موقعیت گروه را به خطر بیندازد. مخاطبان این منشور اخلاقی، همه کارکنان تامین سرمایه امین در همه سطوح سازمانی و با هر نوع قرارداد استخدامی هستند.

  • پیش‌بینی‌پذیری و شفافیت نسبت به همه ذی‌نفعان داخلی و خارجی؛
  • حسن رفتار و مواجهه صادقانه، صمیمی، صریح و احترام اصیل و متقابل
  • انصاف و پایبندی به عدالت، خیرخواهی و پرهیز از هرگونه دادوستد ناروا و غیراخلاقی
  • قانون‌پذیری و پایبندی به مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظم و آراستگی فردی و محیطی
  • رازداری، امانتداری و حفظ حریم خصوصی، انتقادپذیری، پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری
  • تعهد حرفه‌ای و وفاداری سازمانی، صداقت و درستکاری در مقام اندیشه و عمل
  • قدردانی و پرهیز از ناچیزانگاری خدمات و تلاش دیگران و رعایت درستکاری و پارسایی در ابعاد فردی و اجتماعی