سهامداران

سهامداران تامین سرمایه امین، شامل صندوق‌های بازنشستگی مهم کشور، بنگاه‌های تجاری خوشنام و نهادهای مالی معظم است